Terminali kirjeldus

Mahutipark

21 mahutit kogumahutavusega 78 550 m3, sh. ujuvkatustega 33 900 m3 ja soojendatavaid 33 350 m3 

 • 4 x 500 m3
 • 1 x 1250 m3
 • 1 x 2500 m3
 • 4 x 2700 m3
 • 2 x 3000 m3
 • 3 x 3300 m3
 • 1 x 5100 m3
 • 4 x 8000 m3
 • 1 x 9000 m3
AutolaadmisestakaadiD

4 estakaadi, mis on ühendatud gaaside regenereerimissüsteemiga
Raudtee-estakaad

2 raudteeharu
54 vaguni mahalaadimiskohta heledatele naftasaadustele
10 vaguni/konteineri mahalaadimiskohta naftakeemiatoodetele
7 vaguni mahalaadimiskohta soojendatavatele toodetele
Kaid

Kai numberDepthLOADWT
Kai nr 210,6 m170 m20 000
Kai nr 3 7,8 m111 m  8 000

 
Katlamaja

2 katelt, kütuseks maagaas (5,2 MWh) ja õli (4,2 MWh)
Lämmastik

20 t vedela lämmastiku mahuti
 

Kauba peamised liikumissuunad

 • Kaupade vastuvõtt raudteelt, laevadelt ja autodelt
 • Kaupade laadimine laevadele ja autodesse (sh. ISO konteiner, flexibag)

 

Käideldavad kaubad

Terminal võib käidelda laia valikut õli- ja naftakeemiatooteid, sh.

 • Mootorikütused
 • Lennukikütus
 • Toorbensiin
 • Kütteõlid
 • Lahustid 
 • Parafiinid
 • Baasõlid
 • Isopreen
 • Paraksüleen
 • Kumeen

Teenused

Terminal töötab aastaringselt 24/7 

 • Kaupade vastuvõtt, ladustamine ja väljastamine
 • Kaupade soojendamine, lisaainete lisamine ja lämmastikuga käitlemine 
 • Raudteeveoste ekspedeerimine
 • Aktsiisi- ja tollilao teenused